Servicerevision & Genomförande

servicetjänster

Servicerevision & Genomförande


Vi erbjuder en genomgång av era servicetjänster på er arbetsplats. Tiden kanske inte räcker till och kunskap och kontaktnät med de bästa leverantörerna saknas. Vi börjar med ett första möte och går igenom om ni redan nu ser specifika behov, därefter gör vi en Servicerevision av arbetsplatsen. Efter genomförd Servicerevision presenteras förslag på förändringar. Ni beslutar om ni vill genomföra föreslagna förändringar på egen hand eller anlita oss. Nedan presenterar vi det tre olika delarna.
Servicerevision
Vi tillbringar tid på plats och ser på flöden, hur servicen fungerar idag för medarbetarna. Finns det något att förbättra eller utveckla som gör vardagen enklare och trevligare för era medarbetare. Vi ”Går kundens väg” – vad är första intrycket av ert kontor när man kliver in som kund/gäst hos er. Förslag på förändringar presenteras skriftligt. (Kostnadsfri)
Fördjupad Servicerevision
Vill ni ha en total översyn och utvärdering av er nuvarande serviceleverans går vi igenom avtal, kvalitets- och servicenivåer, kostnader och relationer. Har ni rätt nivå till rätt pris? Har ni rätt leverantörer som levererar ett hållbart åtagande, lever upp till era ställda miljö- och sociala krav? Sker uppföljning och återkoppling på serviceleverans så som ni önskar? Vår sammanställning av revisionen presenteras skriftligt. Ni får ett bra beslutsunderlag för att gå vidare och fatta beslut om de förändringar ni vill göra. (Offert lämnas vid förfrågan)
Genomförande
Har ni bestämt er för att göra förändringar på arbetsplatsen utifrån Servicerevisionen, genomför vi det utifrån våra förslag och era önskemål. Vi genomför upphandlingar så ni får rätt leverantör, till rätt nivå och till rätt pris. Vi finns med under implementeringen och diskuterar och justerar nivåer så att just era behov blir uppfyllda. Vi skapar rutiner inom det egna kontoret om förändringar behöver göras, antingen nya eller gör om befintliga. Vi informerar medarbetarna och finns på plats för att instruera nya rutiner och nya arbetssätt t.ex. hur man får det godaste kaffet från nya kaffemaskinen, hur man bokar konferensrum i nya bokningssystemet eller annan rutin som är viktig för att det ska bli en trivsam arbetsplats för alla. Office Service On Site arbetar leverantörsoberoende.
(Offert lämnas vid förfrågan)
Vårt engagemang för er arbetsplats slutar inte efter implementeringen, givetvis vill vi göra en uppföljning och se att allt är till belåtenhet – det kallar vi Nöjd-Kund-Trygghet!!
Läs mer under Nöjd-Kund-Trygghet.