Interim

Office Manager

Interim


Har ni redan funktionen Facility Manager på ert företag, men personen är fullt upptagen med andra projekt och behöver avlastning. Eller ni har inte hunnit rekrytera en ny person och har ett temporärt behov, då är interimslösning ett utmärkt alternativ. Omfattning och profil på uppdraget sätter ni.
(Offert lämnas vid förfrågan)