Nöjd-Kund-Trygghet

högkvalitativ nivå

Nöjd-Kund-Trygghet


6 månader efter Servicerevision och Genomförande, när allt är implementerat och förändringarna är genomförda, bokar vi ett möte. Vi går igenom hur serviceleveransen fungerar. Håller leverantören en högkvalitativ nivå på den upphandlade tjänsten? Behöver något justeras? Vi använder oss av ett enkelt men strukturerat verktyg med ett antal frågor anpassade för att mäta era krav på leverantören. Trygghetsmötet bokas för att säkra att ni är en Nöjd-Kund och syftar till att göra en helhetsbedömning av serviceleverantörens måluppfyllelse av era krav. (Kostnadsfri)